Ausstellungen/Messen

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
M2545R-N-K M2545R-N-K Wafer 2.54 Wafer 2.54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
M2545-N-K M2545-N-K Wafer 2.54 Wafer 2.54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
M2546-N-B-H M2546-N-B-H Wafer 2.54 Wafer 2.54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
MT-D-XX MT-D-XX Wafer 2,54 DIP 180° Wafer 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2541H A2541H Housing 2,54 Housing 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2541H-N A2541H-N Housing 2,54 Housing 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2541H-2 A2541H-2 Housing 2,54 Housing 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2541H-N-2 A2541H-N-2 Housing 2,54 Housing 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2541AH-N-2-2 A2541AH-N-2-2 Housing 2,54 Housing 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2541HWV A2541HWV Box Header RM 2,54 Box Header RM 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2541HWR A2541HWR Box Header RM 2,54 Box Header RM 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2541HWV-2 A2541HWV-2 Box Header RM 2,54 Box Header RM 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2541HWR-2 A2541HWR-2 Box Header RM 2,54 Box Header RM 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2541-T A2541-T Crimp Terminal AWG 22-26 Crimp Terminal

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2541M-T A2541M-T Crimp Terminal AWG 22-26 Crimp Terminal

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2541WV-N-2 A2541WV-N-2 Wafer 2,54 Wafer 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2541WR-N-2 A2541WR-N-2 Wafer 2,54 Wafer 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547HM A2547HM Housing 2,54 Housing 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547H A2547H Housing 2,54 Housing 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547H-2 A2547H-2 Housing 2,54 Housing 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547HA-2 A2547HA-2 Housing 2,54 Housing 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547HA A2547HA Housing 2,54 Housing 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547HB A2547HB Housing 2,54 Housing 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547HB-2 A2547HB-2 Housing 2,54 Housing 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547HC-2 A2547HC-2 Housing 2,54 Housing 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547HD-2 A2547HD-2 Housing 2,54 Housing 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547HE-2 A2547HE-2 Housing 2,54 Housing 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547HF-2 A2547HF-2 Housing 2,54 Housing 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547HG-2 A2547HG-2 Housing 2,54 Housing 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547HI-2 A2547HI-2 Latch Header 2,54 Latch Header 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547HIA-2 A2547HIA-2 Latch Header 2,54 Latch Header 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547HJ-2 A2547HJ-2 Housing 2,54 Housing 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547-T A2547-T Crimp Terminal AWG 22-26 Crimp Terminal

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547M-T A2547M-T Crimp Terminal AWG 22-26 Crimp Terminal

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547-T-A A2547-T-A Crimp Terminal AWG 22-26 Crimp Terminal

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547-T-B A2547-T-B Crimp Terminal AWG 22-26 Crimp Terminal

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547WV A2547WV Wafer 2,54 Wafer 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547WR A2547WR Housing Housing 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547WV-2 A2547WV-2 Box Header RM 2,54 Box Header RM 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547WR-2 A2547WR-2 Box Header RM 2,54 Box Header RM 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547WRA-2 A2547WRA-2 Box Header RM 2,54 Box Header RM 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547WVB-2 A2547WRB-2 Wafer 2,54 Wafer 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547WRB-2 A2547WRB-2 Wafer 2,54 Wafer 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547WVB-2-A A2547WVB-2-A Wafer 2,54 Wafer 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547WRB-2-A A2547WRB-2-A Wafer 2,54 Wafer 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547WV-F A2547WV-F Housing 2,54 Housing 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547WR-F A2547WR-F Housing 2,54 Housing 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547WV-F1 A2547WV-F1 Housing 2,54 Housing 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547WR-S-F A2547WR-S-F Housing 2,54 Housing 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547WV-N-2 A2547WV-N-2 Wafer 2,54 Wafer 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
A2547WR-N-2 A2547WR-N-2 Wafer 2,54 Wafer 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
JSW-H-2Xxx JSW-H-2Xxx Housing 2,54 Housing 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
MCB-H-2Xxx MCB-H-2Xxx Housing 2,54 Housing 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
MCC-H-1Xxx MCC-H-1Xxx Housing 2,54 Housing 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
MKL-H-xx MKL-H-xx Housing 2,54 similar to Molex Housing 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
MK-K-01 MK-K-01 Key Lock 2,54 Key Lock

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
MX-T-xx MX-T-xx Connector 2,54 Top Entry Connector 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
JS-1143-xx JS-1143-xx Wafer 2,54 similar to Molex Wafer 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
MOD-R-1Xxx MOD-R-1Xxx DIP Type Single 90° Wafer 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
MOD-TG-28 MOD-TG-28 Crimp Connector - Terminal AWG#28-30

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
MOD-D-1Xxx MOD-D-1Xxx DIP Type Single 180° Wafer 2,54

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
PVK-TG-22 PVK-TG-22 Crimp Terminal | 2.54 mm Similar FCI