Ausstellungen/Messen

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
DFM-P-xx DFM-P-xx D-Sub Connector IDC D-Sub Connector

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
DFM-PN-xx DFM-PN-xx D-Sub Connector IDC D-Sub Connector

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
DFM-S-09 DFM-S-09 D-Sub Connector IDC 9 Pole D-Sub Connector

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
DFM-S-xx DFM-S-xx D-Sub Connector IDC D-Sub Connector

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
DFMS-S-xx DFMS-S-xx D-Sub Connector IDC D-Sub Connector

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
DFP-S-xx DFP-S-xx D-Sub Connector IDC D-Sub Connector