Ausstellungen/Messen

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
MISB-PS-5B MISB-PS-5B Micro USB Male Solder B type Micro USB

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
MISB-SW-5B MISB-SW-5B Micro USB Female SMT B type Micro USB

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
MU-05F4-14 MU-05F4-14 B TYPE Micro USB

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
MU-05F4-44 MU-05F4-44 B TYPE Micro USB

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
MU-05F4-54 MU-05F4-54 B TYPE DIP Micro USB

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
MU-05F4-60 MU-05F4-60 B TYPE Micro USB

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
MU-05F4-64 MU-05F4-64 MICRO USB UPRIGHT TYPE SMT Micro USB

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
MU-05M2-05 MU-05M2-05 B TYPE SOLDER Micro USB

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
MU-05M4-15 MU-05M4-15 UPRIGHT TYPE SMT Micro USB

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
207A-ABA0-R 207A-ABA0-R Micro USB SMT Micro USB

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
207A-BBA0-R 207A-BBA0-R Micro USB SMT Micro USB

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
207E-BA00-RA1 207E-BA00-RA1 Micro USB Micro USB

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
207F-BA00-R 207F-BA00-R Micro USB Micro USB

Produkt Art Nr. Beschreibung Typ
207E-BG00-R 207E-BG00-R Micro USB SMT Micro USB